کاش پیله ی آدم های امروز 
ابریشمی بود .
آنقدر پیله کردن
جان گرفتند 
ولی پروانه نشد .تاریخ : چهارشنبه 18 شهریور 1394 | 10:15 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته