دلم زندگی میخواهد  
جایی که هنوز امید باشد .
مهربانی ؛ رسم دلنوازی باشد .
ردپای انسانش در زمین 
خودش آسمانی باشد .
یادت ، نه بر روی سنگ 
در دل ها یادگاری باشد .تاریخ : یکشنبه 4 بهمن 1394 | 12:11 ق.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته