دلم زندگی میخواهد  
جایی که هنوز امید باشد .
مهربانی ؛ رسم دلنوازی باشد .
ردپای انسانش در زمین 
خودش آسمانی باشد .
یادت ، نه بر روی سنگ 
در دل ها یادگاری باشد .تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 11:11 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته