سکوتم 
دیگر برای نفس کشیدن نیست .
نقاش دنیا
 اینبار طناب دار را 
تنگ تر کشیده است . تاریخ : یکشنبه 7 آذر 1395 | 05:35 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته