قطار زندگی ؛ آرام ندارد .
یادمان باشد 
ایستگاه زندگی ؛ ایستگاه آخر نیست .
آرامش ؛ نصیب قلب هایی ست 
که هر روز ؛ ایستگاه مهربانی میسازنند.تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته