در ورزگاری که
خوب بودن ، در حد حرف است .
دلم بهانه می خواهد
آن هم از جنس دلی که
در بهار 
ساز زمستان ننوازد .تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته