این روزها 
آسمان دل خوش است 
زمین چه ها می کشد 
همچنان ؛ دنبال زخم تازه می گردد.تاریخ : یکشنبه 22 مرداد 1396 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته