شهر در سکوت غم است
غربیه ای از راه رسید 
خندید و رفت 
دیگر ؛ باید لباس غریبه ها را پوشید
شهر با غریبه ها آشنا نیست .تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1396 | 12:28 ق.ظ | نویسنده : ایمان عرب | دلنوشته